MVM MUSIC gitaarlessen

Mark van Meijel

Zwin 11

5751 ZT, Deurne

06-12583059

Algemene voorwaarden muzieklessen (september 2009)

  1. Samenwerking wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 4 weken.
  2. Betaling 4 lessen vooruit a contant 7 dagen voorafgaande de 1e les.
  3. De lessen zijn wekelijks, duren 45 minuten en vinden plaats op een in overleg bepaalde dag en tijd.
  4. Indien de leerling verhinderd is en een les niet kan bijwonen dient dit minimaal 7 dagen van tevoren aan de docent medegedeeld worden.
  5. Het afmelden voor een les na 7 dagen of het niet verschijnen van de leerling op een les wordt beschouwd als gegeven les en dient als zodanig betaald te worden.
  6. Ook het afmelden van een les door de leerling wegens ziekte wordt beschouwd als gegeven les en dient als zodanig betaald te worden.
  7. Bij afwezigheid langer dan 2 weken door ziekte of ongeval wordt de overeenkomst tijdelijk stopgezet.
  8. Indien de docent verhinderd is wordt de les in overleg op een andere dag en tijd ingehaald.
  9. Iedere leerling dient zich te houden aan de huisregels en instructies van de docent.

Download

Dit document kan hier in word formaat gedownload worden.